Privacybeleid

 1. Algemene principes
 2. Wat is de definitie van termen met behulp van een hoofdletter?
 3. Een charter voor wat?
 4. Voor welke juridische rechtvaardiging worden uw gegevens verzameld en gebruikt door AD Tyres?
 5. Welke gegevens worden verzameld?
 6. Hoe worden uw gegevens gebruikt?
 7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 8. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
 9. Worden uw gegevens overgebracht buiten de Europese Unie?
 10. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 11. Wat zijn jouw rechten?
 12. Hoe verzamelt AD Tyres gegevens voor minderjarigen?
 13. Hoe zit het met cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën?
 14. Enkele aanvullende elementen op sociale netwerken
 15. Wat zijn de gevolgen van het activeren van een externe link?
 16. Hoe wordt u op de hoogte gesteld van wijzigingen in het Charter?
 17. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. Algemene principes

Het bedrijf AD Tyres International SLU, vennootschap naar Andorrees recht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Andorra onder nummer 16339, met maatschappelijke zetel te Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: cm(a)adtyre.com, telefoon: +376 810 888, (hierna 'AD Tyres' genoemd) oefent een e-commerce-activiteit uit en biedt de verkoop van banden en aanverwante producten aan via de website https://www.bandenleader.nl/ (hierna de 'Website' genoemd).

In het kader van deze activiteit kan AD Tyres online of telefonisch gegevens verzamelen waarmee direct of indirect klanten, gebruikers van de Site of derden (hierna ondubbelzinnig 'Betrokkenen' of 'U' genoemd) kunnen worden geïdentificeerd en deze gegevens verwerken.

Deze gegevens worden verwerkt door het in Malta gevestigde filiaal van AD Tyres, namelijk AD TYRES INTERNATIONAL EU, geregistreerd onder nummer OC 1277, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Deze gegevensverwerkingen worden derhalve geacht te worden uitgevoerd op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig overweging 22 en artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ('GDPR') en zijn onderworpen aan die wetgeving.

Daarnaast is de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) ook van toepassing op de Verwerking van Gegevens op grond van artikel 4, lid 2, onder a), van die wet.

AD Tyres hecht er het grootste belang aan dat de Verwerking van dergelijke Gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna 'GDPR').

U wordt verzocht dit Privacybeleid (hierna het 'Beleid') zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

2. Wat is de definitie van termen met een hoofdletter?

Woorden of zinsdelen die met een hoofdletter beginnen, hebben de onderstaande definitie.

AD Tyres
betekent het bedrijf dat wordt genoemd in de eerste alinea van artikel 1 .
charter
de definitie bedoeld in artikel 1 .
Klantenrekening
verwijst naar het account dat elke klant kan maken op https://www.bandenleader.nl/mijn-account/ .
Verkoopvoorwaarden
betekent de algemene verkoopvoorwaarden van AD Tyres die beschikbaar zijn op het adres https://www.bandenleader.nl/algemene-verkoopvoorwaarden .
Data (s)
betekent alle persoonlijke gegevens, dwz alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat de persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatie, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode, of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
Bankgegevens
de definitie bedoeld in artikel 5 .
Bestel gegevens
de definitie bedoeld in artikel 5 .
Geolocatiegegevens
de definitie bedoeld in artikel 5 .
Navigatiegegevens
de definitie bedoeld in artikel 5 .
Gegevens van derden
de definitie bedoeld in artikel 5 .
Service Editor-gegevens
de definitie bedoeld in artikel 5 .
Gegevens van derden
de definitie bedoeld in artikel 5 .
Betrokken personen)
de definitie bedoeld in artikel 1 .
Product (en)
betekent de pneumatische of aanverwante producten (velgen, kettingen, enz.) die AD Tyres op de Site te koop aanbiedt.
rgdp
de definitie bedoeld in artikel 1 .
plaats
de definitie bedoeld in artikel 1 .
Behandeling (en)
betekent elke transactie of verzameling van transacties die al dan niet worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op de gegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, retentie, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, verzending, verspreiding of enige andere andere vorm van verstrekking, verzoening of interconnectie, beperking, wissing of vernietiging.
U
de definitie bedoeld in artikel 1 .

3. Een charter voor wat?

Dit handvest staat tot uw beschikking tijdens de verzameling van uw gegevens om een ​​volledige transparantie van uw gegevensverwerking door AD Tyres te waarborgen door middel van beknopte informatie, gemakkelijk toegankelijk, gemakkelijk te begrijpen en geformuleerd in duidelijke en eenvoudige bewoordingen .

In het geval dat een van de informatie niet voldoende duidelijk is, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar het adres cm (a) adtyre.com of via het contactformulier dat hier beschikbaar is .

Het handvest is van toepassing op uw gegevens die door AD Tyres worden verzameld en verwerkt voor de volgende activiteiten en waarvoor AD Tyres de verwerkingsmanager is:

 • Uw gebruik van de Site, inclusief de eenvoudige navigatie daarop;
 • de creatie en het gebruik van uw klantaccount via de site;
 • de aankoop van Producten aangeboden door AD Tyres via de Site; of
 • elk contact met de klantenservice.

Dit handvest is niet van toepassing op enige andere gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in een andere context dan die hierboven is beschreven.

Het handvest is niet van toepassing op enige andere gegevensverwerking waarvoor AD Tyres niet de verwerkingsmanager is.

4. Voor welke juridische rechtvaardiging worden uw gegevens verzameld en gebruikt door AD Tyres?

AD Tyres verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen op basis van een van de volgende juridische motiveringen:

 • Uw toestemming : dit is een duidelijke positieve handeling van uw kant, waarbij u op een vrije, specifieke, verlichte en ondubbelzinnige manier uw instemming met de verwerking van uw gegevens uitdrukt;
 • Uitvoering van een contract : dit is het verzamelen en verwerken van uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het verkoopcontract tussen u en AD Tyres of precontractuele maatregelen die aan uw verzoek zijn verstrekt (elke aanvraag van uw vorige onderdeel bij de bestelling en gedaan in mening van laatstgenoemde);
 • Een legitiem belang : dit is het verzamelen en verwerken van uw gegevens voor de legitieme belangen van AD Tyres of een derde partij (bijv. Prospectie, fraudepreventie, enz.), Tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw Gegevens (bijvoorbeeld privacy of ondernemersvrijheid);
 • Een wettelijke verplichting : dit is de verzameling en verwerking van uw gegevens opgelegd aan AD Tyres door wettelijke of regelgevende bepalingen of door een gerechtelijke of administratieve entiteit (bijvoorbeeld de verplichtingen opgelegd door het land waarin u wenst te bezoeken).

5. Welke gegevens worden verzameld?

Gegevens verzameld op uitdrukkelijk verzoek van AD Tyres

AD Tyres U vraagt ​​uitdrukkelijk om de verzameling van Uw Gegevens op verschillende tijdstippen en in het bijzonder tijdens:

 • het gebruik van de Site, inclusief de eenvoudige navigatie op de Site;
 • de voltooiing van een bestelling op de site;
 • het aanmaken van een klantaccount op de site; of
 • elke communicatie met de klantenservice.

Wanneer u de bestelling plaatst namens een derde partij op de site, stemt u ermee in te communiceren en te garanderen dat u instemt met dit privacybeleid door de verstrekte gegevens.

Deze gegevensverzameling (hierna de "bestellingsgegevens") bestaat met name uit:

 • Jouw voornaam ;
 • Uw naam ;
 • Je geboortedatum
 • Uw postadres
 • jouw e-mailadres
 • Jouw telefoon nummer ;
 • Jouw land ;
 • Uw intracommunautaire btw-nummer.

Wat de betaling betreft, bestaan ​​deze Gegevens verzameld op onze uitdrukkelijke aanvraag (hierna de " Bankgegevens ") uit Uw creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC (of visueel cryptogram op de achterkant van de kaart).

Bepaalde bestellingsgegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, land, e-mailadres) en de bankgegevens vormen de afsluiting van het contract met AD Tyres. Bijgevolg kan elke vorm van verdraagzaamheid van uw kant om ons deze gegevens te verstrekken voorkomen dat u uw bestelling definitief maakt.

Gegevens automatisch verzameld door AD Tyres

AD Tyres moet verzamelen, vooral tijdens het bladeren op de site, sommige van uw gegevens automatisch via uw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.). Deze gegevens kunnen worden verzameld, zelfs als er geen bestelling is.

Deze gegevens (hierna de " technische gegevens ") bestaan ​​met name uit:

 • Uw IP-adres (het identificatienummer dat aan uw apparaat is toegewezen als onderdeel van de verbinding met internet);
 • Uw MAC-adres (fysiek identificatienummer dat is opgeslagen op uw netwerkkaart of netwerkinterface);
 • Uw IMEI-nummer (identificatienummer van uw mobiele telefoon);
 • het besturingssysteem van uw apparaat (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, etc.);
 • Uw mobiele operator;
 • Uw internetprovider
 • de browser die u gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, enz.); of
 • de tijdzone die door uw apparaat wordt gebruikt.

Gegevens die automatisch worden verzameld via uw apparaat, bestaan ​​ook uit gegevens over uw navigatie (hierna de " navigatiegegevens "), zoals:

 • de pagina's die u hebt bezocht;
 • de datum van uw bezoek;
 • de tijd besteed aan elke bezochte pagina;
 • de koppelingen die u hebt geactiveerd;
 • de aanbiedingen die u hebt geraadpleegd;
 • de producten waar u naar zocht;
 • de orders die u hebt geplaatst; of
 • Uw consumptiegewoonten van de producten.

Ten slotte kunnen de Gegevens die automatisch via Uw apparaat worden verzameld nog steeds bestaan ​​uit Uw geolocatiegegevens (hierna de " Geolocatiegegevens ") wanneer Uw apparaat en / of uw internetbrowser daartoe zijn ingesteld.

Gegevens die door sociale netwerken of andere uitgevers van diensten van de informatiemaatschappij worden doorgegeven

AD Tyres kunnen uw gegevens uiteindelijk ontvangen via een verzending door de uitgever van een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.) of andere uitgevers van diensten van de informatiemaatschappij, waaronder:

 • Uw navigatie op de ruimte die is bestemd voor AD Tyres of de Site op een bepaald sociaal netwerk;
 • Uw gebruik van functies op de Site, welke functies gerelateerd zijn aan een sociaal netwerk of een andere dienst van de informatiemaatschappij;
 • het aanmaken van uw klantaccount als u besluit te registreren door middel van een overdracht van uw gegevens van een sociaal netwerk (met name Facebook) of een uitgever van diensten van de informatiemaatschappij (met name Google).

Deze gegevens verzameld door AD Tyres via sociale netwerken of andere uitgevers van diensten van de informatiemaatschappij (hierna de " Servicetekstengegevens ") bestaan ​​hoofdzakelijk uit:

 • Uw bestellingsgegevens verzameld door de relevante uitgever van de dienst (inclusief foto's van u); of
 • Technische gegevens of navigatiegegevens verzameld door de relevante uitgever van de service.

Als u de verzameling van deze gegevens wilt beperken, kunt u contact opnemen met de uitgever van de betreffende service en / of de vertrouwelijkheidsparameters wijzigen van uw account dat aan deze service is gekoppeld.

Gegevens verstrekt door derden

AD Tyres kan vereist zijn om uw gegevens te verzamelen via derden waarmee AD Tyres juridische en / of economische relaties onderhoudt, waaronder:

 • geaffilieerde bedrijven;
 • zakenpartners; of
 • andere onafhankelijke bronnen.

Deze Gegevens (hierna de " Gegevens van Derden ") bestaan ​​met name uit Identificatiegegevens of gerelateerd aan het gebruik van een product of dienst voorgesteld door de betreffende derde partij, welke Gegevens werden verzameld en verwerkt. door de betrokken derde partij.

6. Hoe worden uw gegevens gebruikt?

In de onderstaande tabel ziet u de belangrijkste kenmerken van de behandelingen die AD Tyres heeft uitgevoerd met betrekking tot uw gegevens.

Voor meer informatie over de doeleinden of de gegevens in kwestie, nodigt AD Tyres u uit om contact op te nemen met de klantenservice, hetzij door een e-mail te sturen naar het adres cm (a) adtyre.com of door middel van het contactformulier dat hier beschikbaar is .

Naam van de behandeling doelstellingen Juridische rechtvaardiging Betreffende gegevens
bestellen
 • Reageer op al uw verzoeken om een ​​bestelling te plaatsen
 • Houd rekening met uw bestelling en voer deze uit
Contract
 • Bestel gegevens
Transactie
 • Voer uw betaling van de bestelling uit
 • Beheer banktransacties in afwijzing
Contract
 • Bankgegevens
Claims over betalingen
 • Beheer alle claims van de kaarthouder die wordt gebruikt bij het betalen van de bestelling
Contract
 • Bankgegevens (exclusief HVAC)
Dienst na verkoop
 • Beheer uw claims
 • Meld de wijziging van het charter of de algemene verkoopvoorwaarden
 • Beheer de klantrelatie (verzoeken, opmerkingen en suggesties) na een bestelling
 • Beheer restituties
Contract
 • Bestel gegevens
 • Bankgegevens (exclusief HVAC)
Klantenrekening
 • Vergemakkelijk uw volgende bestellingen door het opnieuw invoeren van items die al zijn meegedeeld aan AD Tyres te vermijden
Toestemming
 • Bestel gegevens
 • Bankgegevens (exclusief HVAC)
nieuwsbrief
 • Voer uw abonnement op onze nieuwsbrief uit
Toestemming
 • Bestelgegevens (e-mailadres)
AD Tyres commerciële aanbiedingen
 • Voer directmarketingcampagnes uit op AD Tyres-producten (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Rechtmatig belang (1)
 • Bestel gegevens
 • Technische data
 • Navigatiegegevens
 • Gegevens dienstuitgever
 • Gegevens van derden
Gerichte advertenties
 • Pas onze reclameboodschappen aan aan uw behoeften en gewoonten, vooral op de Site
Toestemming (cookies)
 • Technische data
 • Navigatiegegevens
Gebruikerservaring
 • Personaliseer uw site-ervaring volgens uw behoeften en uw gewoonten
 • Versnel uw navigatie op de site
Toestemming (cookies)
 • Technische data
 • Navigatiegegevens
Geolocation
 • Geef je een zoekfunctie voor de dichtstbijzijnde verzamelstations naar je locatie
Toestemming
 • Geolocatiegegevens
Statistieken
 • Statistische studies uitvoeren en analyseren
Legitiem belang (2) en toestemming (cookie)
 • Bestel gegevens
 • Technische data
 • Navigatiegegevens
Kwaliteit
 • Analyseer de technische problemen bij het gebruik van de site
 • Detecteer afwijkingen in het informatiesysteem
Gerechtvaardigde interesse (3)
 • Technische data
 • Navigatiegegevens
bedrog
 • Detecteren van namaak en technologische fraude
Rechtmatig belang (4)
 • Bestel gegevens
 • Technische data
 • Navigatiegegevens

(1) Het rechtmatige belang is datgene waarnaar wordt verwezen in overweging (47) van de RGPD en waarin wordt gesteld: " De verwerking van persoonsgegevens met het oog op prospectie kan worden beschouwd als gedaan om een ​​rechtmatig belang te behartigen ". Dit legitieme belang omvat het onderhouden van een regelmatige zakelijke relatie met u.

(2) Het legitieme belang van AD Tyres is zelfevaluatie en verbetering door middel van de statistische tool.

(3) Het legitieme belang van AD Tyres is de kwaliteit van zijn dienstverlening te waarborgen.

(4) Het rechtmatige belang van AD Tyres is fraude te voorkomen.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

AD Tyres maakt er een punt van uw gegevens in een vorm te bewaren die uw identificatie toestaat voor een duur die niet groter is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De onderstaande tabel toont de bewaartermijnen voor elk type gegevens, afhankelijk van de verwerking waarvoor ze worden gebruikt.

Gegevens Behandeling Houdbaarheid op actieve basis (1) Houdbaarheid in tussentijdse archivering (2)
Bestel gegevens bestellen 5 jaar vanaf de laatste bestelling n / a
Dienst na verkoop 5 jaar vanaf de laatste bestelling n / a
Klantenrekening 5 jaar vanaf de laatste aanmelding bij de klantaccount
of
Tot intrekking van de toestemming als dit eerder gebeurt
n / a
nieuwsbrief Totdat je je afmeldt n / a
AD Tyres commerciële aanbiedingen 2 jaar vanaf de laatste bestelling n / a
statistisch 5 jaar vanaf de laatste bestelling 10 jaar na het verzamelen van de relevante gegevens
bedrog n / a 10 jaar na het verzamelen van de relevante gegevens
Bankgegevens
(exclusief HVAC)
Transactie Tot de volledige betaling van de bestelling n / a
Claims over betalingen n / a 13 maanden vanaf de datum van debet
of
15 maanden in geval van uitgestelde betaling
Dienst na verkoop Tot het verstrijken van de periode waarvoor AD Tyres zich ertoe verbindt om u een bestelling te vergoeden (inclusief de herroepingstermijn of de annuleringstermijn van de bestelling) n / a
Klantenrekening 5 jaar vanaf de laatste aanmelding bij de klantaccount
of
Tot intrekking van de toestemming als dit eerder gebeurt
of
Tot het verstrijken van de geldigheid van de bankgegevens als dit eerder gebeurt
n / a
Technische data AD Tyres commerciële aanbieding Zie Cookies n / a
Gerichte advertenties
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
bedrog n / a Zie Cookies
Navigatiegegevens AD Tyres commerciële aanbieding Zie Cookies n / a
Gerichte advertenties
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
bedrog n / a Zie Cookies
Geolocatiegegevens Geolocation De tijd die nodig is om het dichtstbijzijnde verzamelstation aan te geven n / a
Gegevens dienstuitgever AD Tyres commerciële aanbiedingen 2 jaar na verzameling n / a
Gegevens van derden AD Tyres commerciële aanbiedingen 2 jaar na verzameling n / a

(1) Het actieve gegevensbestandbehoud bestaat uit het bewaren van de betreffende Gegevens in de database die wordt gebruikt met het oog op de betreffende Behandeling.

(2) Tussenliggende archivering is de opslag van de gegevens onder beperkte toegangsvoorwaarden (i) hetzij in een specifieke archiefdatabase afzonderlijk van de actieve database, met beperkte toegang alleen aan diegenen die er een belang bij hebben. weet vanwege hun functie, (ii) in de actieve database, op voorwaarde dat de gearchiveerde gegevens gescheiden zijn door logische scheiding (beheer van toegangsrechten en rechten) om ze niet toegankelijk te maken voor personen die niet langer geïnteresseerd zijn in de behandeling ervan.

8. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

AD Tyres kan sommige van uw gegevens delen met andere entiteiten waarnaar hieronder wordt verwezen. In elk geval deelt AD Tyres deze Gegevens alleen in de limiet van wat strikt noodzakelijk is om het doel (de doeleinden) van de Verwerking van Uw Gegevens door AD Tyres te verzekeren of om het precieze en legitieme doel (de doeleinden) te verzekeren die door deze ontvanger zijn gedefinieerd.

Onderaannemers van AD Tyres

AD Tyres is verplicht om enkele van uw gegevens te delen met zijn onderaannemers, die met name handelen in het kader van de levering van haar producten. Het delen van uw gegevens met deze entiteiten is vereist voor de uitvoering van uw bestelling. AD Tyres deelt alleen de Gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de missie die aan haar onderaannemers is toevertrouwd nadat ze contractueel aan hen verplichtingen hebben gegarandeerd die even hoog zijn als die welke in dit Handvest zijn opgenomen in de bescherming van Uw Gegevens.

Entiteiten van de groep waartoe AD Tyres behoort

AD Tyres is vereist om sommige van uw gegevens te delen met andere entiteiten in de groep waartoe AD Tyres behoort om u beter te leren kennen. Deze andere entiteiten zijn onderworpen aan verplichtingen die vergelijkbaar zijn met die van AD Tyres voor de bescherming van Uw Gegevens.

Externe service-uitgevers

AD Tyres is vereist om enkele van uw gegevens te delen met de uitgevers van externe services die worden gebruikt in verband met de levering van AD Tyres-producten via de site (uitgevers van sociale media, diensten van de informatiemaatschappij, hostingproviders, enz.). Het delen van uw gegevens met deze uitgevers is vereist voor de werking van de relevante services van derden. AD Tyres deelt alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze services van derden. AD Tyres Nodigt u uit om het privacybeleid van elk van deze editors te raadplegen.

Uitzonderlijke gevallen

AD Tyres kunnen worden verplicht om uw gegevens op een uitzonderlijke manier te delen in de volgende gevallen: (i) in verband met een fusie, een verwerving van alle of een deel van AD Tyres, een overdracht van activa of een andere soortgelijke transactie, (ii) wanneer een dergelijke opdeling wordt opgelegd door de wet, een verordening, een bevoegde rechterlijke of administratieve autoriteit; of (iii) om de rechten en / of veiligheid van een persoon te beschermen, om te voorkomen of actie te ondernemen tegen illegale of vermeende onwettige activiteiten of om de rechten, eigendommen en veiligheid van de AD Site Tyres te verdedigen; (iv) om de verbintenissen die AD Tyres in het belang van u in het kader van dit Charter zijn aangegaan, uit te voeren en te garanderen.

9. Worden uw gegevens overgebracht buiten de Europese Unie?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt en opgeslagen op het grondgebied van Malta, dat zich in de Europese Unie bevindt.

Het bedrijf AD Tyres, gevestigd op het grondgebied van het Vorstendom Andorra dat buiten de Europese Unie is gelegen, heeft echter toegang tot deze gegevens.

Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de Europese Commissie verklaard dat Andorra wordt geacht een passend beschermingsniveau te waarborgen voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgegeven.

Verder kan AD Tyres niet uitsluiten dat Uw Gegevens worden doorgegeven aan andere gebieden buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en in het bijzonder aan gebieden waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens lager is dan in de Europese Unie.

In het laatste geval verbindt AD Tyres zich ertoe na te gaan of er maatregelen bestaan of passende maatregelen te nemen om een bevredigend niveau van bescherming van Uw Gegevens te waarborgen, zoals:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van het land in kwestie;
 • de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de modelcontractbepalingen die zijn vastgesteld door een controle-instantie, waaraan de begunstigde is onderworpen;
 • interne bedrijfsvoorschriften;
 • een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurde certificeringsregeling (met inbegrip van een bindende en afdwingbare verbintenis van de afnemer buiten de EU om passende waarborgen toe te passen);
 • een administratieve regeling of een juridisch bindende en afdwingbare tekst die is opgesteld om samenwerking tussen overheidsinstanties mogelijk te maken.

10. Hoe worden uw gegevens beschermd?

AD Tyres heeft passende fysieke, technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies, onbedoelde vernietiging, schade, diefstal of ongeoorloofde of onwettige verspreiding van dergelijke gegevens.

Ondanks zijn voortdurende inspanningen, kan AD Tyres zich niet inspannen om een ​​resultaat in termen van beveiliging van Uw Gegevens te garanderen en wordt u verzocht bovenstaande problemen waarvan u kennis zou hebben, te melden.

Om dit te doen, kunt u op uw gemak contact opnemen met de klantenservice door een e-mail te sturen naar cm (a) adtyre.com of via het contactformulier dat hier beschikbaar is.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

11. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, hebt u de onderstaande rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • het recht op toegang tot uw gegevens : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres een kopie te verkrijgen van uw gegevens verwerkt door AD Tyres en de essentiële kenmerken van hun verwerking (doeleinden, categorieën gegevens, ontvangers, houdbaarheid, uw rechten in deze gegevens, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, de bron van de gegevensverzameling en het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze gegevens (data);
 • het recht om uw gegevens te corrigeren : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres de rectificatie te verkrijgen, zo snel mogelijk, van uw gegevens die niet accuraat zou zijn of, met het oog op de doeleinden van de verwerking, onvolledig zou zijn;
 • het recht op het wissen van uw gegevens : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres zo snel mogelijk uw gegevens te verwijderen om een ​​van de volgende redenen:
  1. deze gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
  2. U trekt uw toestemming in waarbij de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd, op voorwaarde dat er geen andere wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat;
  3. U maakt bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens onder de hieronder gespecificeerde voorwaarden met betrekking tot uw recht om bezwaar aan te tekenen;
  4. de Gegevens zijn onderworpen aan onwettige verwerking;
  5. de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door het recht van de Europese Unie of de Franse wet waaraan AD Tyres is onderworpen; of
  6. Gegevens zijn verzameld als onderdeel van de diensten van de informatiemaatschappij die aan kinderen worden aangeboden.
 • het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens : dit is de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens op basis van een legitiem belang door AD Tyres (inclusief profilering op basis van deze rechtvaardiging) als deze behandeling in feite niet gerechtvaardigd is door AD Tyres op legitieme en dwingende gronden die prevaleren boven Uw interesses, rechten en vrijheden of voor het vinden, uitoefenen of verdedigen van rechten in de rechtbank.
  Het is ook de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen een Verwerking voor prospectiedoeleinden (inclusief profilering als het gerelateerd is aan dergelijke prospectie).
  Wat ten slotte de behandeling voor statistische doeleinden betreft, is het de mogelijkheid om zich tegen een dergelijke behandeling te verzetten om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 • het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres de beperking van de behandeling te verkrijgen in een van de volgende gevallen:
  1. gedurende de periode die nodig is om de juistheid van de Gegevens door AD Tyres te verifiëren wanneer U de nauwkeurigheid van dergelijke Gegevens betwist;
  2. U bent tegen het verwijderen van gegevens van onwettige verwerking en in plaats daarvan de beperking van hun gebruik;
  3. de Gegevens zijn niet langer bruikbaar voor AD Tyres in het kader van de doeleinden van de Verwerking, maar blijven noodzakelijk voor U als onderdeel van het vinden, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechtbank;
  4. voor de tijd die nodig is om te weten of de legitieme gronden van AD Tyres voorrang hebben boven die van u, toen u op die basis tegen de Behandeling was.
 • het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres de communicatie van uw gegevens aan AD Tyres te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen aan een andere entiteit (deze overdracht wordt geleverd door U of, indien technisch mogelijk, door AD Tyres) en wanneer de Verwerking uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen gebaseerd is op toestemming of een contract;
 • het recht om uw toestemming in te trekken : dit is de mogelijkheid voor u om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken die is gemaakt op basis van uw voorafgaande toestemming.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt u uitgenodigd om op uw gemak met ons mee te doen

 • door een e-mail te sturen naar: cm (a) adtyre.com
 • of door het contactformulier in te vullen dat hier beschikbaar is .

Om uw aanvraag zo efficiënt mogelijk af te handelen, nodigt AD Tyres u uit om het op een duidelijke en gedetailleerde manier te formuleren en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Je hebt ook:

 • recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit : dit is de mogelijkheid voor u om een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw woonplaats is gevestigd. Uw werkplek of de plaats waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden opgetreden, als u van mening bent dat het verwerken van gegevens die betrekking hebben op u een overtreding van de wet vormt.

Om de uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, vindt u in de onderstaande tabel de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten.

lidstaat Toezichthoudende autoriteit Contactgegevens
Duitsland De Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Duitsland
Zo'n. + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Oostenrijk Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Oostenrijk)
Zo'n. + 43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
België Commissie voor de bescherming van de privacy Rue de la Presse 35
1000 Brussel (België)
Zo'n. + 32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgarije Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgarije)
Zo'n. + 359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Cyprus Commissaris voor bescherming van persoonsgegevens 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cyprus)
PO Box 23378, CY-1682 Nicosia
Such. + 357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatië Kroatisch bureau voor de bescherming van persoonsgegevens Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatië)
Zo'n + 385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr of info@azop.hr
http://www.azop.hr
Denemarken Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K (Denemarken)
Zo'n. + 45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Spanje Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madrid 28001 (Spanje)
Such. + 34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estland Estlandse gegevensinspectie (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estland)
Zo'n. + 372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Finland Bureau van de Ombudsman Gegevensbescherming Postbus 315
FIN-00181 Helsinki (Finland)
Such. + 358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la France Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Frankrijk)
Zo'n. + 33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Griekenland Hellenic Data Protection Authority Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athene
Zo'n. + 30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Hongarije Commissaris voor gegevensbescherming van Hongarije Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Boedapest (Hongarije)
Zo'n. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Ierland Commissaris voor gegevensbescherming Grachtenhuis
Road Station
Portarlington
Co. Laois
Lo-call: 1890 25 22 31
Zo'n. + 353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italië Garant voor de protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Italië)
Zo. ​​+ 39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Letland Gegevensstaatinspectie Bestuurder: mevrouw Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riga (Letland)
Zo'n. + 371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litouwen Gegevensbescherming van de staat Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litouwen)
Zo'n. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
luxemburg Nationale commissie voor gegevensbescherming 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Zo'n. + 352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Kantoor van de commissaris voor gegevensbescherming 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Zo'n. + 356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Nederland Autoriseer Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
Postbus 93374
2509 Den Haag / Den Haag (Nederland)
Zo'n. + 31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polen Het kantoor van de algemene inspecteur voor de bescherming van persoonsgegevens - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Warschau (Polen)
Zo'n. + 48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugal Comissão Nacional van Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugal)
Dergelijk. + 351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tsjechische Republiek Het kantoor voor bescherming van persoonlijke gegevens Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praag 7 (Tsjechische Republiek)
Dergelijk. + 420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Roemenië De nationale toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI (Roemenië)
Dergelijk. + 40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
UK Het bureau van de Information Commissioner Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Verenigd Koninkrijk)
Such. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slowakije Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slowakije)
Such .: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovenië Informatie van de Commissie Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenië)
Dergelijk. + 386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Zweden Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm, Zweden
Such
.spectorionen
@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Hoe verzamelt AD Tyres gegevens voor minderjarigen?

Producten die door AD Tyres op haar Site worden verkocht, zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Bijgevolg behandelt AD Tyres geen gegevens met betrekking tot minderjarigen of kan niet worden aangenomen dat de gegevens van bezoekers aan de site of haar klanten direct of indirect betrekking hebben op minderjarigen.

13. Hoe zit het met cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën?

AD Tyres maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën die sommige van uw gegevens kunnen verzamelen. Deze cookies kunnen uw surfervaring op de site verbeteren, ons informatie verschaffen over de werking en de kwaliteit van onze site en bijdragen aan het aanbieden van gerichte advertenties.

AD Tyres verzamelt uw voorafgaande toestemming via een banner op de startpagina van de Site tijdens uw eerste verbinding met deze computerhulpmiddelen. Uw toestemming wordt opnieuw gevraagd door AD Tyres onder dezelfde voorwaarden aan het einde van een periode van dertien maanden na de vorige verzameling van Uw toestemming.

AD Tyres nodigt u uit om de pagina "Cookies" van zijn Site te raadplegen voor meer informatie.

14. Enkele aanvullende elementen op sociale netwerken

De Site maakt gebruik van plug-ins en andere sociale netwerkfuncties die zijn gepubliceerd door externe bedrijven (bijv. Facebook, enz.).

Als u via plug-ins communiceert (bijv. Door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te klikken), worden sommige van uw gegevens (inclusief uw technische gegevens en navigatiegegevens) verzonden en opgeslagen op een server. een partijbedrijf dat het sociale netwerk in kwestie exploiteert. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt door dit externe bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden en instellingen. Uw account wordt geopend binnen dit sociale netwerk.

Als u niet wilt dat een extern bedrijf dat een sociaal netwerk beheert, de via de site verzamelde gegevens koppelt aan uw open gebruikersaccount binnen het sociale netwerk dat in behandeling is, moet u zich afmelden van dat sociale netwerk voordat u de site bezoekt.

In elk geval wordt het gebruik van deze plug-ins of knoppen beheerd door deze sociale media-uitgevers en wordt deze exclusief beheerst door de voorwaarden die binden aan het sociale netwerk waarvan u lid bent. We nodigen u uit om deze voorwaarden te lezen die worden toegepast door deze externe social media-uitgevers.

15. Enkele aanvullende elementen over geolocatie

AD Tyres gebruikt de geolocatiegegevens die zijn verzameld via uw browser en / of het apparaat waarmee u de site bezoekt.

Toegang tot deze gegevens is het resultaat van het instellen van deze hulpmiddelen. AD Tyres Nodigt u uit om het privacybeleid (of een verwant document) van de leveranciers van deze hulpmiddelen te raadplegen en / of de instelling van deze hulpmiddelen te wijzigen voordat u de website raadpleegt voor het geval u niet wilt dat AD Tyres uw geolocatiegegevens behandelt.

16. Wat zijn de gevolgen van het activeren van een externe link

De AD Tyres-website kan u externe hyperlinks aanbieden die u naar andere websites of technologische hulpmiddelen leiden. Toegang tot deze inhoud door Uw activering van de externe link valt niet meer onder dit Handvest. U wordt daarom uitgenodigd om het beleid te raadplegen dat door de uitgever van deze inhoud wordt toegepast met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. AD Tyres is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verzameling of verwerking van uw gegevens van deze inhoud.

17. Hoe wordt u op de hoogte gesteld van wijzigingen in het Charter?

AD Tyres is verplicht om dit Charter periodiek te wijzigen om rekening te houden met wetswijzigingen met betrekking tot de bescherming van Uw Gegevens.

AD Tyres zal u op de hoogte brengen van elke wijziging of update via een kennisgeving die naar uw e-mailadres is gestuurd en / of een duidelijke kennisgeving op de site.

18. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

AD Tyres staat tot uw beschikking om al uw vragen over dit handvest te beantwoorden.

Om ons te contacteren, bent u van harte uitgenodigd om op uw gemak met ons mee te doen:

 • door een e-mail te sturen naar: cm (a) adtyre.com
 • of door het contactformulier in te vullen dat hier beschikbaar is .
LiveChat
Whatsapp Messenger