Informatie over cookies en andere tracers

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een specifiek deel van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt, een e-mail leest, een softwareprogramma of een mobiele toepassing installeert of gebruikt, of een online-advertentie bekijkt.

Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op het web, om de toegang tot onze site te vereenvoudigen of om het gebruik ervan sneller en efficiënter te maken en om u gepersonaliseerde diensten of reclame te sturen.

Cookies worden in hoofdzaak beheerd door de browser die door uw terminal wordt gebruikt.

Er is een classificatie van cookies op drie niveaus.

Type Definitie
cookie 1ste partij Dit is een cookie dat intern is aan de bezochte website en dat door de website wordt aangemaakt en opgeslagen.
Cooke 2de partij Dit is een interne cookie die door het bedrijf dat de cookie heeft aangemaakt, wordt overgedragen aan een ander bedrijf via een datapartnerschap, hetzij door verkoop, hetzij door uitwisseling.
cookievan derden Dit is een cookie met een andere domeinnaam dan die van de bezochte site, die wordt aangemaakt en opgeslagen door een derde partij met betrekking tot de eigenaar van de site.

Welke andere tracers zijn er?

De andere tracers die op de bandenleader.nl site worden gebruikt komen overeen met de technologie die bekend staat als WebStorage. Dit is een andere technologie dan cookies, die via de gebruikte browser (IE, Firefox, Safari, enz.) informatie opslaat op de terminal van de gebruiker. De verzamelde gegevens passeren op geen enkel moment onze servers, in tegenstelling tot de gegevens die door cookies worden verzameld.

Er zijn twee soorten webopslag, afhankelijk van het type levensduur van de opgeslagen gegevens.

Type Definitie
Session Storage
(Sessie-opslag)
Dit type webopslag heeft de bijzonderheid dat de verzamelde gegevens slechts gedurende de sessie worden bewaard, d.w.z. de tijd gedurende welke het browservenster of tabblad geopend blijft op de terminal van de gebruiker. De verzamelde gegevens worden automatisch gewist wanneer de gebruiker het tabblad of venster sluit.
Local Storage
(Plaatselijke opslag)
Dit type webopslag heeft de bijzonderheid dat de verzamelde gegevens na de duur van de sessie hetzij voor onbepaalde tijd hetzij voor een beperkte periode worden bewaard doordat de gebruiker de gegevens verwijdert of doordat de uitgever een bewaarperiode programmeert.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die door de cookies en andere tracers van de bandenleader.nl site wordt uitgevoerd?

De verwerking van persoonsgegevens door cookies en andere tracers die op uw terminal worden geplaatst wanneer u de bandenleader.nl site voor het eerst raadpleegt of wanneer u cookies of andere tracers aanvaardt wanneer dit vereist is, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de redacteur van de site:

  • AD Tyres International SLU, een vennootschap naar Andoriaans recht, opgericht in de vorm van een societat limitada unipersonal met een kapitaal van 1.000.0 00 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Andorra onder het nummer 16339, met maatschappelijke zetel te Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), email: cm(a)adtyre.com, +376 810 888, (hierna genoemd " AD Tyres").

Sommige cookies worden op uw terminal geplaatst in samenwerking met de volgende partners, die gezamenlijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de verwerking van de daaruit voortvloeiende persoonsgegevens:

  • Google Ireland Limited - Vennootschap naar Iers recht, een besloten vennootschap op aandelen, in Ierland geregistreerd onder nummer 368047, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 (Ierse Republiek) - Cookiebeleid
  • Hotjar Limited - Een besloten vennootschap naar Maltees recht, ingeschreven in het Maltese handelsregister onder nummer C 65490, met maatschappelijke zetel te Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville, St. Julians, STJ 3141 (Malta) - Cookiebeleid
  • Microsoft Corporation - Onderneming naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika opgericht als een naamloze vennootschap voor dienstverlening, in de staat Washington geregistreerd onder nummer 600 413 485, met maatschappelijke zetel te 1 Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-8300 (Verenigde Staten) - Cookiebeleid
  • Zendesk, Inc - Een vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten, geregistreerd in het bedrijvenregsiter in Californië onder nummer C3295670, met maatschappelijke zetel op het adres 989 Market St San Francisco, California, 94103-1708 (Verenigde Staten) - Cookiebeleid

Wat zijn de doeleinden van de cookies en andere tracers op de bandenleader.nl site?

Cookies en/of andere noodzakelijke tracers

Deze cookies en/of andere tracers zijn essentieel voor de toegang tot de diensten op de site en in het bijzonder tot uw klantenrekening. De activering van deze cookies en/of andere tracers is essentieel om u te voorzien van onze producten en diensten. Om die reden zijn deze cookies en/of andere tracers vrijgesteld van uw toestemming.

Cookie Host Type Duur* Functie
acAD TYRESCookie 1ste Partij6 maandenDeze cookie van bandenleader.nl identificeert de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering) over deze voorkeuren met betrekking tot cookies en andere trackers.
cpAD TYRESCookie 1ste Partij30 dagenDeze cookie van de site bandenleader.nl identificeert de verbinding van de klant en maakt het tevens mogelijk om eventuele fraude op te sporen, zoals onverwachte toegangspogingen of toegangspogingen door bots.
_grecaptchaAD TYRESCookie 1ste PartijAanhoudendDeze cookie van Google biedt bescherming tegen bots en malware.

Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die met behulp van de cookie in kwestie worden verzameld, tenzij de gebruiker zijn toestemming intrekt. Deze termijn verschilt van de termijn voor het bewaren van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

Cookies en andere functionele tracers

Deze cookies en andere tracers worden gebruikt om niet-essentiële functionaliteit te bieden voor toegang tot de site. Hun activering verbetert de navigatie en de gebruikerservaring. Indien u deze cookies of andere markers niet aanvaardt, bestaat het risico dat uw gebruikerservaring verslechtert, zonder dat uw mogelijkheden om van onze producten en diensten te genieten daardoor worden beïnvloed.

Cookie Host Type Duur* Functie
G_ENABLED_IDPSAD TYRESCookie 1ste Partij2 jaarDeze cookie van Google maakt de verbinding met de bandenleader.nl klantenaccount via een Google-account mogelijk.
__zlcmidAD TYRESCookie 1ste Partij1 jaarDeze cookie van Zendesk wordt bij het eerste bezoek aan de site bandenleader.nl op de terminal van de internetgebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker.

Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die met behulp van de cookie in kwestie worden verzameld, tenzij de gebruiker zijn toestemming intrekt. Deze termijn verschilt van de termijn voor het bewaren van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

Webopslag Host Type Duur** Functie
cpstoreAD TYRESWebopslag12 maandenBehoudt zoekparameters om ze van pagina tot pagina weer te geven
__zlcstore, ZD-*AD TYRESWebopslagAanhoudendDeze webopslag van Zendesk wordt op de terminal van de internetgebruiker geplaatst wanneer hij de site bandenleader.nl voor het eerst bezoekt. Deze webopslag wordt gebruikt om de configuratie van de hulpmiddelen die deze site aangaat op te slaan.

**Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de betrokken webopslag worden verzameld, tenzij de gebruiker zijn toestemming intrekt. Er zij op gewezen dat indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt, de gegevens worden gewist bij de eerstvolgende raadpleging van de site na de bewaarperiode (bijvoorbeeld: indien de gebruiker de site na 9 maanden na de verzameling van de gegevens opnieuw bezoekt, kunnen de gegevens nog door bandenleader.nl worden gebruikt - indien de gebruiker de site na 14 maanden opnieuw bezoekt, worden de gegevens precies op dat ogenblik gewist omdat de raadpleging van de site meer dan 12 maanden na de verzameling van de gegevens plaatsvindt)
Deze bewaringstermijn verschilt van de bewaringstermijn voor de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

Cookies en/of andere analytische tracers

Deze cookies en/of andere tracers stellen ons in staat gegevens te verzamelen over het aantal bezoekers van de site en hun navigatie. Het doel hiervan is de omvang van de bezoeken aan en het gebruik van onze site vast te stellen om de prestaties te evalueren en eventueel de werking van de site te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies en/of andere tracers wordt verzameld, is geaggregeerd en dus geanonimiseerd. Indien u deze cookies en/of andere tracers weigert, zal uw navigatie op de site op geen enkele wijze worden gewijzigd.

Cookie Host Type Duur* Functie
_gaGoogle.comCookie 1ste Partij2 jaarDeze cookie van Google wordt bij het eerste bezoek aan de bandenleader.nl site op de terminal van de gebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker. Deze cookie telt het aantal bekeken pagina's per unieke bezoeker.
_gat_*Google.comCookie 1ste Partij1 minuutHet doel van deze cookie van Google is om het aantal zoekopdrachten op sites met veel verkeer te beperken om statistische tellingen te vergemakkelijken. Het voorkomt een overbelasting van navigatiegegevens.
_gidGoogle.comCookie 1ste Partij1 dagDeze cookie van Google verzamelt en bewaart navigatiegegevens van gebruikers voor statistische doeleinden. Hiermee kunt u analyserapporten maken over de prestaties van de site. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, waar zij vandaan komen en de pagina's die zij bezoeken. De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem.
_hjid, _hj*Hotjar.comCookie 1ste Partij12 maandenDeze cookie van Hotjar wordt bij het eerste bezoek aan de bandenleader.nl site op de terminal van de internetgebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker.

Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die met behulp van de cookie in kwestie worden verzameld, tenzij de gebruiker zijn toestemming intrekt. Deze termijn verschilt van de termijn voor het bewaren van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

Cookies en/of andere reclame-tracers

Deze cookies en/of andere tracers maken het mogelijk om gerichte en gepersonaliseerde reclame te maken op basis van surfpatronen en om statistieken te verkrijgen in verband met reclamecampagnes. De gegevens die door deze cookies en/of andere trackers worden verzameld, kunnen door de gastbedrijven worden gebruikt om uw interesses te profileren en u relevante reclame op andere websites aan te bieden. De gegevens zijn in principe geanonimiseerd en werken op basis van de unieke identificatie die aan uw browser en terminal wordt toegekend. Indien u deze cookies en/of andere tracers weigert, zal uw navigatie op de site op geen enkele wijze worden gewijzigd. De advertenties die u ziet, kunnen echter irrelevant en repetitief zijn.

Cookie Host Type Duur* Functie
_gcl_auGoogle.comCookie 1ste Partij3 maandenDeze cookie van Google verzamelt en bewaart conversies (d.w.z. klikken door gebruikers op onze advertenties die resulteren in gebruikers die naar onze site komen) om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Het wordt gebruikt als onderdeel van de Google AdSense-dienst.
_uetsidMicrosoft.comCookie 1ste Partij1 dagDeze cookie van Microsoft, die deel uitmaakt van de Bing-dienst, verzamelt en bewaart de surfgegevens van bezoekers van verschillende websites voor reclamedoeleinden en met name om het aantal keren te beperken dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.
_uetvidMicrosoft.comCookie 1ste Partij17 dagenDeze cookie van Microsoft, die deel uitmaakt van de Bing-dienst, verzamelt en bewaart browsergegevens van bezoekers voor reclamedoeleinden en met name om relevante advertenties te kunnen presenteren op basis van de voorkeuren van de gebruiker. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.

Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die met behulp van de cookie in kwestie worden verzameld, tenzij de gebruiker zijn toestemming intrekt. Deze termijn verschilt van de termijn voor het bewaren van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

Hoe beheer ik cookies en andere tracers?

Met uitzondering van de noodzakelijke cookies en/of andere tracers, is de plaatsing van alle andere cookies en andere tracers onderworpen aan uw vrije en geïnformeerde toestemming. Wij bewaren de gegevens met betrekking tot uw keuzes (toestemming of weigering) gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum waarop zij tot uiting zijn gekomen. Aan het einde van deze periode krijgt u het toestemmingsformulier dat bij uw eerste bezoek werd getoond.

Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren.

Beheer van cookies en andere tracers via de bandenleader.nl site

Wanneer u de bandenleader.nl site voor het eerst bezoekt, wordt u uitgenodigd om een keuze te maken over het beheer van cookies en andere tracers in de daarvoor bestemde banner. U kunt verder surfen door alle cookies en andere trackers waarvoor toestemming vereist is, te weigeren of te aanvaarden, of u kunt uw keuzes aanpassen voor elke categorie cookies en andere trackers waarvoor toestemming vereist is.

Daarna kunt u op elk moment uw voorkeuren wijzigen door op de volgende knop te klikken:

Aanpassen

Beheer van cookies en andere tracers via uw browser

U kunt cookies en andere trackers ook beheren door de instellingen van uw browser te configureren. Hieronder staan de belangrijkste links naar de tutorial over het beheren van cookies in de meest gebruikte browsers.

Cookiebeheer via uitschrijf-platforms

U kunt sommige cookies ook beheren met behulp van cookiebeheerplatforms waarmee u centraal cookies kunt accepteren of weigeren die worden geplaatst door reclamebureaus of netwerken die behavioural targeting gebruiken.

Platform Link
Your Online Choice https://www.youronlinechoices.com/
Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org/?c=1
Network Advertising Initiative https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wij beantwoorden graag al uw vragen over cookies en andere traceermiddelen.

Als u contact met ons wenst op te nemen, verzoeken wij u om dat te doen op de wijze die best geschikt is voor u:

  • of door een e-mail te sturen naar het adres: cm(a)adtyre.com
  • of door het contactformulier hier in te vullen.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over cookies?

LiveChat
Whatsapp Messenger