Informatie over cookies en andere tracers

WAT IS EEN KOEKJE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een specifieke plaats van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt, een e-mail leest, een software- of mobiele toepassing installeert of gebruikt of online reclame maakt.

Cookies worden gebruikt om informatie over uw surfgedrag te verzamelen, om de toegang tot onze site te vergemakkelijken of het gebruik ervan sneller en efficiënter te maken en om u gepersonaliseerde diensten of reclame toe te sturen.

De door cookies verzamelde gegevens zijn van zeer uiteenlopende aard (bijv. IP-adres, browser, tijd die op een pagina wordt doorgebracht, locatie van de terminal, enz.) die overeenkomen met de Technische gegevens en de Browsergegevens waarnaar in ons Privacybeleid wordt verwezen.

Cookies worden hoofdzakelijk beheerd door de browser die door uw terminal wordt gebruikt.

Er is een classificatie van cookies op drie niveaus.

Type Definitie
Cookie1e partij Dit is een interne cookie van de bezochte website die door de website wordt aangemaakt en opgeslagen.
Cooke2e partij Dit is een interne cookie die wordt overgedragen van het bedrijf dat de cookie heeft aangemaakt naar een ander via een gegevenspartnerschap, hetzij door verkoop, hetzij door het delen ervan.
3de partij cookie Dit is een cookie gekoppeld aan een andere domeinnaam dan de bezochte site, die wordt aangemaakt en opgeslagen door een derde partij met betrekking tot de eigenaar van de site.

WAT ZIJN DE ANDERE TRACKERS?

De andere op de Bandenleader.nl site gebruikte tracers komen overeen met de technologie die bekend staat als WebStorage. Dit is een andere technologie dan cookies die via de gebruikte browser (IE, Firefox, Safari, enz.) informatie opslaat op de terminal van de gebruiker. De verzamelde gegevens passeren op geen enkel moment onze servers, in tegenstelling tot de gegevens die door cookies worden verzameld.

Er zijn twee soorten webopslag, afhankelijk van het type levensduur van de opgeslagen gegevens.

Type Definitie
Sessie opslag
(Sessie opslag)
Dit type webopslag heeft de bijzonderheid dat de verzamelde gegevens alleen worden bewaard voor de duur van de sessie, d.w.z. de tijd gedurende welke het browservenster of tabblad op de terminal van de gebruiker geopend blijft. De verzamelde gegevens worden automatisch gewist wanneer de gebruiker het tabblad of venster sluit.
Lokale opslag
(Lokale opslag)
Deze vorm van webopslag heeft de bijzonderheid dat de verzamelde gegevens na de duur van de sessie voor onbepaalde of beperkte tijd worden bewaard doordat de gebruiker de gegevens verwijdert of de uitgever een bewaartermijn programmeert.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR DE COOKIES EN ANDERE TRACEERS OP DE SITE Bandenleader.nl?

De verwerking van persoonsgegevens door cookies en andere tracers die op uw terminal worden geplaatst wanneer u de site Bandenleader.nl voor het eerst raadpleegt of wanneer u cookies of andere tracers aanvaardt wanneer dit vereist is, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van de site:

  • AD Tyres International SLU, een vennootschap naar Andoriaans recht in de vorm van een societat limitada unipersonal met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Andorra onder het nummer 16339, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: cm(a)adtyre.com, +376 810 888, (hierna te noemen "AD Tyres ").

Sommige cookies worden op uw terminal geplaatst in samenwerking met de volgende partners die gezamenlijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de verwerking van de daaruit voortvloeiende persoonsgegevens:

  • Google Ireland Limited, Vennootschap naar Iers recht, een besloten vennootschap op aandelen, in Ierland geregistreerd onder nummer 368047, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 (Ierse Republiek) - cookiebeleid
  • Hotjar Limited, Een besloten vennootschap naar Maltees recht, ingeschreven in het Maltese handelsregister onder nummer C 65490, met maatschappelijke zetel te Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville, St. Julians, STJ 3141 (Malta) - cookiebeleid
  • Microsoft Corporation, Onderneming naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika opgericht als een naamloze vennootschap voor dienstverlening, in de staat Washington geregistreerd onder nummer 600 413 485, met maatschappelijke zetel te 1 Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-8300 (Verenigde Staten) - cookiebeleid
  • Zendesk, Inc, Een vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten, geregistreerd in het bedrijvenregsiter in Californië onder nummer C3295670, met maatschappelijke zetel op het adres 989 Market St San Francisco, California, 94103-1708 (Verenigde Staten) - cookiebeleid

De bovengenoemde bedrijven zijn de enige ontvangers van de gegevens die door de cookies op onze site worden verzameld. Wij delen deze gegevens niet met derden.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN COOKIES EN ANDERE TRACEERS OP DE SITE Bandenleader.nl?

COOKIES EN/OF ANDERE NOODZAKELIJKE TRACERS

Deze cookies en/of andere trackers zijn essentieel voor de toegang tot de diensten op de site en in het bijzonder tot uw klantenrekening. De activering van deze cookies en/of andere trackers is essentieel om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarom zijn deze cookies en/of andere trackers vrijgesteld van uw toestemming.

Cookie Gastheer Type Duur Functie
ac AD Tyres Cookie 1ste partij 6 maanden Deze cookie van bandenleader.nl identificeert de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering) over deze voorkeuren met betrekking tot cookies en andere trackers.
cp AD Tyres Cookie 1ste partij 30 dagen Deze cookie van de site bandenleader.nl identificeert de verbinding van de klant en maakt het tevens mogelijk om eventuele fraude op te sporen, zoals onverwachte toegangspogingen of toegangspogingen door bots.
_grecaptcha AD Tyres Webopslag Aanhoudend Deze cookie van Google biedt bescherming tegen bots en malware.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

COOKIES EN ANDERE FUNCTIONELE TRACERS

Deze cookies en andere tracers worden gebruikt om niet-essentiële functies voor de toegang tot de site aan te bieden. De activering ervan verbetert de navigatie en de gebruikerservaring. Als u deze cookies of andere trackers niet accepteert, bestaat het risico dat uw gebruikerservaring verslechtert zonder dat dit gevolgen heeft voor uw vermogen om van onze producten en diensten te genieten.

Cookie Gastheer Type Duur Functie
G_ENABLED_IDPS AD Tyres Cookie van derden 2 jaar Deze Google-cookie maakt de verbinding met het klantaccount via een Google-account mogelijk.
g_state AD Tyres Cookie van derden 6 maanden Gebruikt door de Single Sign-On authenticatie van Google.
__zlcmid AD Tyres Cookie 1ste partij 1 jaar Deze cookie van Zendesk wordt bij het eerste bezoek aan de site bandenleader.nl op de terminal van de internetgebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

Webopslag Gastheer Type Duur** Functie
cpstore AD Tyres Webopslag 12 maanden Behoudt zoekparameters om ze van pagina tot pagina weer te geven
__zlcstore, ZD-* AD Tyres Webopslag Aanhoudend Deze webopslag van Zendesk wordt op de terminal van de internetgebruiker geplaatst wanneer hij de site bandenleader.nl voor het eerst bezoekt. Deze webopslag wordt gebruikt om de configuratie van de hulpmiddelen die deze site aangaat op te slaan.

**Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de betrokken webopslag worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Als de gebruiker zijn toestemming niet intrekt, worden de gegevens gewist bij de volgende raadpleging van de site na de bewaarperiode (bijvoorbeeld: als de gebruiker na 9 maanden na het verzamelen van de gegevens terugkeert naar de site, kunnen de gegevens nog steeds door Bandenleader.nl worden gebruikt. - als de gebruiker na 14 maanden terugkeert naar de site, worden de gegevens precies op dat moment gewist omdat de raadpleging van de site meer dan 12 maanden na het verzamelen van de gegevens plaatsvindt).

Deze bewaartermijn verschilt van de bewaartermijn voor de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

COOKIES EN/OF ANDERE ANALYTISCHE TRACERS

Deze cookies en/of andere tracers stellen ons in staat gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken aan de site en het surfgedrag van de bezoekers. Het doel is het aantal bezoeken en het gebruik van onze site te kennen om de prestaties te evalueren en eventueel de werking van de site te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies en/of andere tracers wordt verzameld, wordt geaggregeerd en dus geanonimiseerd. Indien u deze cookies en/of andere tracers weigert, wordt uw navigatie op de site op geen enkele wijze gewijzigd.

Cookie Gastheer Type Duur Functie
_ga Google.com Cookie van derden 2 jaar Deze cookie van Google wordt bij het eerste bezoek aan de bandenleader.nl site op de terminal van de gebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker. Deze cookie telt het aantal bekeken pagina's per unieke bezoeker.
_gat_* Google.com Cookie van derden 1 minuut Het doel van deze cookie van Google is om het aantal zoekopdrachten op sites met veel verkeer te beperken om statistische tellingen te vergemakkelijken. Het voorkomt een overbelasting van navigatiegegevens.
_gid Google.com Cookie van derden 1 dag Deze cookie van Google verzamelt en bewaart navigatiegegevens van gebruikers voor statistische doeleinden. Hiermee kunt u analyserapporten maken over de prestaties van de site. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, waar zij vandaan komen en de pagina's die zij bezoeken. De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem.
_hjid, _hj* Hotjar.com Cookie van derden 12 maanden Deze cookie van Hotjar wordt bij het eerste bezoek aan de bandenleader.nl site op de terminal van de internetgebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

COOKIES EN/OF ANDERE RECLAMETRACKERS

Deze cookies en/of andere trackers maken gerichte en gepersonaliseerde reclame op basis van navigatie en statistieken in verband met reclamecampagnes mogelijk. De door deze cookies en/of andere trackers verzamelde gegevens kunnen door de gastbedrijven worden gebruikt om uw interesses te profileren en u relevante advertenties op andere websites aan te bieden. De gegevens worden in principe geanonimiseerd en werken op basis van de unieke identificatie die aan uw browser en terminal wordt toegekend. Indien u deze cookies en/of andere tracers weigert, wordt uw navigatie op de site op geen enkele wijze gewijzigd. Maar de advertenties die u ziet kunnen irrelevant en repetitief zijn.

Cookie Gastheer Type Duur Functie
_gcl_au Google.com Cookie van derden 3 maanden Deze cookie van Google verzamelt en bewaart conversies (d.w.z. klikken door gebruikers op onze advertenties die resulteren in gebruikers die naar onze site komen) om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Het wordt gebruikt als onderdeel van de Google AdSense-dienst.
_uetsid Microsoft.com Cookie van derden 1 dag Deze cookie van Microsoft, die deel uitmaakt van de Bing-dienst, verzamelt en bewaart de surfgegevens van bezoekers van verschillende websites voor reclamedoeleinden en met name om het aantal keren te beperken dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.
_uetvid Microsoft.com Cookie van derden 17 dagen Deze cookie van Microsoft, die deel uitmaakt van de Bing-dienst, verzamelt en bewaart browsergegevens van bezoekers voor reclamedoeleinden en met name om relevante advertenties te kunnen presenteren op basis van de voorkeuren van de gebruiker. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

HOE COOKIES EN ANDERE TRACKERS TE BEHEREN?

Met uitzondering van cookies en/of andere noodzakelijke tracers, is het plaatsen van alle andere cookies en andere tracers onderworpen aan uw vrije en geïnformeerde toestemming. Wij bewaren de gegevens met betrekking tot uw keuzes (toestemming of weigering) gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum van hun manifestatie. Aan het einde van deze periode wordt het toestemmingsformulier dat bij uw eerste bezoek werd getoond opnieuw getoond.

Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren.

BEHEER VAN COOKIES EN ANDERE TRACKERS DOOR DE SITE VAN Bandenleader.nl

Wanneer u de site Bandenleader.nl voor het eerst bezoekt, wordt u uitgenodigd een keuze te maken over het beheer van cookies en andere tracers in de daarvoor bestemde banner. U kunt doorgaan met browsen door alle cookies en andere tracers waarvoor toestemming is vereist te weigeren of te accepteren of u kunt uw keuzes met betrekking tot elke categorie cookies en andere tracers waarvoor toestemming is vereist personaliseren.

Daarna kunt u te allen tijde uw voorkeuren wijzigen door op de volgende knop te klikken:

HET BEHEREN VAN COOKIES EN ANDERE TRACKERS VIA UW BROWSER

U kunt cookies en andere trackers ook beheren door uw browserinstellingen te configureren. Hieronder staan de belangrijkste links naar de tutorial over het beheer van cookies in de meest gangbare browsers.

COOKIEBEHEER VIA UITSCHRIJVINGSPLATFORMS

U kunt sommige cookies ook beheren met behulp van platforms voor cookiebeheer waarmee u centraal cookies kunt accepteren of weigeren die zijn ingesteld door reclamebureaus of netwerken die behavioural targeting gebruiken.

Platform Link
Uw online keuze https://www.youronlinechoices.com/
Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org/?c=1
Initiatief voor netwerkreclame https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wij beantwoorden graag al uw vragen over cookies en andere tracking devices.

U wordt uitgenodigd om contact met ons op te nemen wanneer het u uitkomt:

  • of door een e-mail te sturen naar het adres: cm(a)adtyre.com
  • of door het contactformulier hier in te vullen.

HOE KRIJG IK MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
Bandenleader.nl (AD TYRES) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet AD TYRES. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
LiveChat
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.